Nazwa pełna

JAKOBSTAF! FUNDACJA HARCERSTWA

KRS

0000798207

NIP

5252798052

REGON

384074831

Adres siedziby

Gwiaździsta 7C / 14, 01-651 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

7 sierpnia 2019 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo bądź w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie

Cel działania

1. Wspieranie harcerstwa w Polsce i na świecie; 2. Upowszechnianie metody harcerskiej i dobrych wzorów harcerskiej pracy; 3. Inicjowanie przedsięwzięć służących wymianie doświadczeń wśród osób zajmujących się wychowaniem metodą harcerską, a także skautową i innych, mogących być dla harcerstwa inspiracją; 4. Zachowywanie i udostępnianie intelektualnego i materialnego dorobku harcerstwa; 5. Wspieranie działań służących dokumentacji i archiwizacji działalności harcerskiej, a w szczególności jej osiągnięć o charakterze metodycznym i wychowawczym.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundatorów Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2,8 tys. zł

Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019