Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 8 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

JAKOBSTAF! FUNDACJA HARCERSTWA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000798207

NIP

5252798052

REGON

384074831

Data rejestracji

7 sierpnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Gwiaździsta 7C / 14, 01-651 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie książek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność organizacji profesjonalnych

  • Działalność portali internetowych

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

  • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo bądź w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie

Rada Fundatorów Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019