Nazwa pełna

JAKOBSTAF! FUNDACJA HARCERSTWA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000798207

NIP

5252798052

REGON

384074831

Data rejestracji

7 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Gwiaździsta 7C / 14, 01-651 Warszawa, Polska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo bądź w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie

Rada Fundatorów Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019