Nazwa pełna

JAKOBSTAF! FUNDACJA HARCERSTWA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000798207

NIP

5252798052

REGON

384074831

Data rejestracji

7 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Gwiaździsta 7C / 14, 01-651 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Wspieranie harcerstwa w Polsce i na świecie; 2. Upowszechnianie metody harcerskiej i dobrych wzorów harcerskiej pracy; 3. Inicjowanie przedsięwzięć służących wymianie doświadczeń wśród osób zajmujących się wychowaniem metodą harcerską, a także skautową i innych, mogących być dla harcerstwa inspiracją; 4. Zachowywanie i udostępnianie intelektualnego i materialnego dorobku harcerstwa; 5. Wspieranie działań służących dokumentacji i archiwizacji działalności harcerskiej, a w szczególności jej osiągnięć o charakterze metodycznym i wychowawczym.

Sprawozdanie za okres 7 sierpnia 2019 r. — 31 grudnia 2019 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo bądź w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie

Rada Fundatorów Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019