Nazwa pełna

POLPATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000079711

NIP

5261019053

REGON

010848308

Adres siedziby

Młynarska 48, 01-171 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

51,1 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 22 września 2021 r.

  Wartość udziałów

  48,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  68

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

2,4 mln zł

2022 r.

4,6 mln zł

2021 r.

5 mln zł

2020 r.

5,7 mln zł

2019 r.

5,4 mln zł

2018 r.

6,2 mln zł

2017 r.

5,9 mln zł

2016 r.

6,7 mln zł

2015 r.

7,2 mln zł

2014 r.

8,5 mln zł

2013 r.

6,9 mln zł

2012 r.

3,7 mln zł

2011 r.

2,1 mln zł

2010 r.

1,9 mln zł

2009 r.

1,6 mln zł

2008 r.

1,5 mln zł

2007 r.

903,1 tys. zł

2006 r.

631,5 tys. zł

2005 r.

422,1 tys. zł

2004 r.

277,2 tys. zł

2003 r.

301,9 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
301,9 tys. zł 277,2 tys. zł 422,1 tys. zł 631,5 tys. zł 903,1 tys. zł 1,5 mln zł 1,6 mln zł 1,9 mln zł 2,1 mln zł 3,7 mln zł 6,9 mln zł 8,5 mln zł 7,2 mln zł 6,7 mln zł 5,9 mln zł 6,2 mln zł 5,4 mln zł 5,7 mln zł 5 mln zł 4,6 mln zł 2,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 41103 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015