STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Numer KRS

0000079681

Numer NIP

5992696650

Numer REGON

211054834

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH). POWYŻEJ TEJ KWOTY DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM OBLIGATORYJNIE PREZES ZARZĄDU.

ul. Sportowa 2

Wojcieszyce

66-415 Kłodawa

Polska