Dane aktualne

Nazwa pełna

KLUB PIŁKARSKI "PROGRES SHR WOJCIESZYCE"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

9 stycznia 2002 r.

KRS

0000079681

NIP

5992696650

REGON

211054834

Adres siedziby

Sportowa 2, Wojcieszyce, 66-415 Kłodawa, Polska

Cel działania

1. Zrzeszenie członków w klubie. 2. Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego. 3. Organizowanie meczów, obozów, zawodów sportowych I uczestnictwo w rozgrywkach. 4. Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej. 5. Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej klubu. 6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci I młodzieży. 7. Propagowanie osiągnięć sportowych członków klubu. 8. Promocja zdrowego stylu życia I aktywnych form spędzania wolnego czasu. 9. Profilaktyka uzależnień.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie do kwoty 500,00 zł (pięćset złotych). Powyżej tej kwoty do reprezentowania stowarzyszenia uprawnionych jest działających łącznie dwóch członków zarządu, w tym obligatoryjnie prezes zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 16 SĄD OKRĘGOWY W GORZOWIE WLKP.

Ta organizacja ma jeszcze 23 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »