Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 25 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA KRAJOWA IZBA NAUCZYCIELI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000796422

NIP

7272838086

REGON

383958605

Data rejestracji

24 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Janusza Kusocińskiego 124 / 13, 94-054 Łódź, Polska

Cel działania

Głównym celem fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju edukacji, w tym udział w dyskusji publicznej dotyczącej systemu edukacji w Polsce. Misją fundacji jest kreowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na edukacji, odpowiedzialności, współpracy i zaufaniu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes fundacji samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY