Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń

22 grudnia 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »