Nazwa pełna

FUNDACJA KRAJOWA IZBA NAUCZYCIELI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000796422

NIP

7272838086

REGON

383958605

Data rejestracji

24 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Janusza Kusocińskiego 124 / 13, 94-054 Łódź, Polska

Cel działania

Głównym celem fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju edukacji, w tym udział w dyskusji publicznej dotyczącej systemu edukacji w Polsce. Misją fundacji jest kreowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na edukacji, odpowiedzialności, współpracy i zaufaniu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes fundacji samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY