Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 15 września 2022 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA KRAJOWA IZBA NAUCZYCIELI

KRS

0000796422

NIP

7272838086

REGON

383958605

Adres siedziby

Tatrzańska 111 / 22, 93-279 Łódź, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

24 lipca 2019 r.

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała o likwidacji fundacji fundatora fundacji z dnia 14. 03. 2022 r. , 14. 03. 2022

Cel działania

Głównym celem fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju edukacji, w tym udział w dyskusji publicznej dotyczącej systemu edukacji w Polsce. Misją fundacji jest kreowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na edukacji, odpowiedzialności, współpracy i zaufaniu.

Organ sprawujący nadzór