Nazwa pełna

STANIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000795034

NIP

6711839763

REGON

383893544

Adres siedziby

Brzozowa 10 / 3, 78-100 Kołobrzeg, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 lipca 2019 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem, że w przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia w imieniu spółki w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania czynnośi rozporządzających o wartości przekraczającej 10. 000(dziesięć tysięcy) złotych składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 16 lipca 2019 r.

  Wartość udziałów

  1,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  34

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 16 lipca 2019 r.

  Wartość udziałów

  1,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  33

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 lutego 2021 r.

  Wartość udziałów

  1,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  33

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020