Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 29 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ARS FILM LEO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000794681

NIP

5732913777

REGON

384126746

Data rejestracji

14 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Polna 92, 42-256 Olsztyn, Polska

Cel działania

1. Tworzenie dzieł sztuki filmowej ukazującej wartości chrześcijańskie; 2. Działalność edukacyjna - upowszechnianie i promowanie filmów na rzecz ukazywania wartości chrześcijańskich; 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4. Promowanie rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składają prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019