Nazwa pełna

"FUNDACJA INSTYTUT IM. KAZIMIERZA PROMYKA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000794650

NIP

1133001022

REGON

383873464

Data rejestracji

12 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Jana Zamoyskiego 47A / 43, 03-726 Warszawa, Polska

Cel działania

A) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu nowych technologii, mediów społecznościowych, technologii cyfrowych i bezpieczeństwa b) upowszechnianie dostępu do informacji i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu; C) prowadzenie działań na rzecz umocnienia i rozwoju międzynarodowej pozycji Polski; D) prowadzenie prac analitycznych, w szczególności w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, tworzenia i stosowania prawa, wieloaspektowego bezpieczeństwa gospodarczego Polski, rozwoju infrastruktury oraz ochrony środowiska; E) działalność na rzecz rozwoju współpracy Polski z państwami europy środkowo-wschodniej; F) prowadzenie działalności na rzecz wzmocnienia więzi transatlantyckich; G) działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego; H) promocja i organizacja wolontariatu; I) tworzenie i promocja rozwiązań prawnych i instytucjonalnych w zakresie ustroju państwa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie lub jednoosobowo prezes zarządu fundacji

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

INSTYTUT.PROMYKA@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY