Poprzednio

MOBUILDING

Nazwa pełna

APARTAMENTY BAJANA 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000793538

NIP

6572946017

REGON

383803050

Adres siedziby

Warszawska 21 / 20, 25-512 Kielce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 lipca 2019 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

110 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu - niezależnie od pełnionej w nim funkcji. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie, niezależnie od pełnionej funkcji.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020