Nazwa pełna

CORDIA PARTNER 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000791809

NIP

7010932789

REGON

383699262

Adres siedziby

Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 czerwca 2019 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 9 maja 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 9 maja 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 6 marca 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 6 marca 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019