Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za okres 19 czerwca 2019 r. — 31 grudnia 2019 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Wzmianki o złożonych dokumentach
  • 04.08.2021

    Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

  • 15.06.2020

    Od 19. 06. 2019 do 31. 12. 2019

  • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020