Nazwa pełna

BIOELEKTROWNIA WRZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000791760

NIP

8513238900

REGON

383686503

Adres siedziby

Tadeusza Kościuszki 5 / 2, 72-022 Nowe Warpno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 czerwca 2019 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

1,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki oraz podpisywania umów w imieniu spółki - samodzielnie - reprezentacja samoistna.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 19 czerwca 2019 r.

  Wartość udziałów

  700 tys. zł

  Liczba udziałów

  14000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 czerwca 2019 r.

  Wartość udziałów

  700 tys. zł

  Liczba udziałów

  14000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7 mln zł

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019