Nazwa pełna

STUDIO FILMOWE PANIKA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000790807

NIP

9581701972

REGON

383634831

Data rejestracji

13 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Chwaszczyńska 198B, 81-571 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6,1 mln zł

Kapitał wpłacony

6,1 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

5,7 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Jedyny akcjonariusz
  • Od 13 czerwca 2019 r.

    Od 13 czerwca 2019 r.

    Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019