Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 27.10.2020

    Od 05. 06. 2019 do 31. 12. 2019

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 05. 06. 2019 do 31. 12. 2019

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 05. 06. 2019 do 31. 12. 2019