Nazwa pełna

SIROCCO MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000790705

NIP

7393928581

REGON

383621700

Data rejestracji

12 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Władysława Stanisława Reymonta 7A, 11-600 Węgorzewo, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1,9 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Sprawozdanie za okres 5 czerwca 2019 r. — 31 grudnia 2019 r.
Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu lub prokurent samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 12 czerwca 2019 r.

  Wartość udziałów

  1,9 mln zł

  Liczba udziałów

  38050

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019