Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 04.08.2020

    Od 13. 06. 2019 do 31. 12. 2019

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 13. 06. 2019 do 31. 12. 2019

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 13. 06. 2019 do 31. 12. 2019