Nazwa pełna

BATOREGO SOCIAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000790105

NIP

5252792606

REGON

383635500

Data rejestracji

13 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Aleja "solidarności" 117 / 426, 00-140 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Sprawozdanie za okres 13 czerwca 2019 r. — 31 grudnia 2019 r.
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇨🇾

  Rezydencja

  🇨🇾

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki oraz podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni: w razie ustanowienia zarządu jednoosobowego przezes zarządu samodzielnie. W razie ustanowienia zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub każdy członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019