Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 07.07.2020

    Od 06. 06. 2019 do 31. 12. 2019

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 06. 06. 2019 do 31. 12. 2019