Nazwa pełna

SPORT VISION TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000789601

NIP

7831802467

REGON

383551772

Adres siedziby

Półwiejska 17 / 26, 61-888 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

4 czerwca 2019 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

46,5 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

60,6 mln zł

46,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019