Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE VAPING ASSOCIATION POLSKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000789438

NIP

5130260937

REGON

383609885

Data rejestracji

10 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Przemysłowa 25, 32-083 Balice, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest promowanie idei harm reduction oraz brytysjskiego podejścia do kwesti ein i działanie na rzecz przywrócenia możliwości sprzedaży przez internet produktów zawierających nikotynę.

Sprawozdanie za okres 10 czerwca 2019 r. — 31 grudnia 2019 r.
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia uprawnieni dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub prezes zarządu jednoosobowo.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019