Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE VAPING ASSOCIATION POLSKA

KRS

0000789438

NIP

5130260937

REGON

383609885

Adres siedziby

Przemysłowa 25, 32-083 Balice, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 czerwca 2019 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia uprawnieni dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub prezes zarządu jednoosobowo.

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest promowanie idei harm reduction oraz brytysjskiego podejścia do kwesti ein i działanie na rzecz przywrócenia możliwości sprzedaży przez internet produktów zawierających nikotynę.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019