Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE VAPING ASSOCIATION POLSKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000789438

NIP

5130260937

REGON

383609885

Data rejestracji

10 czerwca 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Przemysłowa 25, 32-083 Balice, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

  • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia uprawnieni dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub prezes zarządu jednoosobowo.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019