Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE VAPING ASSOCIATION POLSKA

KRS

0000789438

NIP

5130260937

REGON

383609885

Adres siedziby

Przemysłowa 25, 32-083 Balice, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 czerwca 2019 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia uprawnieni dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub prezes zarządu jednoosobowo.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019