Nazwa pełna

E-POINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000788437

NIP

5213867174

REGON

383459204

Adres siedziby

Filona 16, 02-658 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 maja 2019 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

61 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - prezes zarządu samodzielnie, b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób - prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 28 maja 2019 r.

  Wartość udziałów

  61 tys. zł

  Liczba udziałów

  610

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

956,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.2020