Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "ROWEROWA S5"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000788353

NIP

6991963629

REGON

383479566

Data rejestracji

29 maja 2019 r.

Adres siedziby

Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, Polska

Cel działania

Celem działalności stowarzyszenia jest: 1) wspieranie idei samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia warunków do rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej, poprzez polepszenie i rozwój infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego; 2) kreowanie, upowszechnianie oraz promowanie wizerunku województwa/wielopolskiego i dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem członków stowarzyszenia, jako miejsc atrakcyjnych tur stycznie i kulturalnie; 3) integracja środowisk samorządu terytorialnego oraz instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym i kulturalnym regionu; 4) działanie na rzecz zwiększania liczby turystów przybywających na teren województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego; 5) inicjowanie działań zmierzających do tworzenia współnych przedsięwzięć służących rozwojowi i promocji regionu, w tym rozwojowi turystyki, za szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes zarządu lub wiceprezes jednoosobowo. Do skutecznego składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie. Przynajmniej jedną z osób współdziałających musi być prezes lub wiceprezes zarządu stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY