Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 29 maja 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "ROWEROWA S5"

KRS

0000788353

NIP

6991963629

REGON

383479566

Adres siedziby

Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 maja 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes zarządu lub wiceprezes jednoosobowo. Do skutecznego składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie. Przynajmniej jedną z osób współdziałających musi być prezes lub wiceprezes zarządu stowarzyszenia.

Cel działania

Celem działalności stowarzyszenia jest: 1) wspieranie idei samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia warunków do rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej, poprzez polepszenie i rozwój infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego; 2) kreowanie, upowszechnianie oraz promowanie wizerunku województwa/wielopolskiego i dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem członków stowarzyszenia, jako miejsc atrakcyjnych tur stycznie i kulturalnie; 3) integracja środowisk samorządu terytorialnego oraz instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym i kulturalnym regionu; 4) działanie na rzecz zwiększania liczby turystów przybywających na teren województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego; 5) inicjowanie działań zmierzających do tworzenia współnych przedsięwzięć służących rozwojowi i promocji regionu, w tym rozwojowi turystyki, za szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór