Nazwa pełna

SOLAR SGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000788342

NIP

8522656672

REGON

383452290

Adres siedziby

Bolesława Śmiałego 15 / 8, 70-351 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

27 maja 2019 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,9 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.SOLARONLINE.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@ATAMANCZUK.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019