Nazwa pełna

GRABPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000787276

NIP

7441822338

REGON

383658754

Adres siedziby

115, Grabowo, 14-229 Rożental, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 czerwca 2019 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

5,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest prezes zarządu lub członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego upoważniony jest: 1. Prezes zarządu działający samodzielnie, 2. Dwóch członków zarządu działających łącznie, 3. Jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019