Poprzednio

ROYAL STARMAN BRISTOL

Nazwa pełna

ROYAL BRISTOL WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000007858

NIP

5260000181

REGON

002194379

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 maja 2001 r.

Kapitał zakładowy

11,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jak również prokurent upoważniony jest do reprezentowania spółki samodzielnie.

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Decyzje UOKiK

13 marca 2002 r.

DDF-13/2002

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • PROTEKTOR TRUSTU RODZINNEGO

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  11,3 mln zł

  Liczba udziałów

  21765

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • SAMOISTNA

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,3 mln zł

2020 r.

3,5 mln zł

2010 r.

576,8 zł

2005 r.

1,7 tys. zł

2005
2010
2020
2021
1,7 tys. zł 576,8 zł 3,5 mln zł 5,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 23939 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006