Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 25 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

LILLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000783516

NIP

9151813059

REGON

383191641

Data rejestracji

25 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Długa 18, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 25 kwietnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  4.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  90

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 kwietnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Adres e-mail

GRAZYNAPABIAN@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019