Nazwa pełna

LILLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000783516

NIP

9151813059

REGON

383191641

Data rejestracji

25 kwietnia 2019 r.

Data ostatniej zmiany

25 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Długa 18, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) I pozostała gastronomiczna działalność usługowa

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 25 kwietnia 2019 r.

  90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 kwietnia 2019 r.

  10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆSET ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Adres e-mail

GRAZYNAPABIAN@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019