Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

CIRCUS INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000781784

NIP

8133810564

REGON

383088498

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Dąbrówki 8, 35-036 Rzeszów, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  88200,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  88200,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  88200,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  88200,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019