Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 3 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

ALU-FASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000781717

NIP

5842783324

REGON

383093944

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Przedmiot pozostałej działalności
  • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

  • Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

  • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

  • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

  • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019