Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 12 września 2019 r.

Nazwa pełna

BELKA19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781652

NIP

5252786971

REGON

383088587

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Mikołaja Kopernika 30 / 06B, 00-336 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

300 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  300 tys. zł

  Liczba udziałów

  6000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019