Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 20 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

DINEZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781632

NIP

5311704970

REGON

383087369

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Przemysłowa 4, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • 95 udziałow o łącznej wartości 4750 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019