Nazwa pełna

DINEZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781632

NIP

5311704970

REGON

383087369

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Data ostatniej zmiany

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Przemysłowa 4, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Magazynowanie I działalność usługowa wspomagająca transport

  • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

  • Handel hurtowy I detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019