Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 31 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

CAMPER VAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781626

NIP

7842517753

REGON

383089173

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

14A, Obora, 62-200 Gniezno, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2019-09-01

  Do

  2019-12-09

Finanse

Kapitał zakładowy

20 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Transport drogowy towarów

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  18.2 tys. zł

  Liczba udziałów

  182

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres e-mail

GLOWACKA.URSZULA@O2.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019