Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

YEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781621

NIP

9542803510

REGON

383088995

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Warszawska 40 / 2A, 40-008 Katowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wynajem i dzierżawa

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 • Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki i do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, a każdy inny członek zarządu łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem

Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  4.9 tys. zł

  Liczba udziałów

  49

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019