Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 13 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

ECO SOLARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781570

NIP

6772443226

REGON

383089931

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Morelowa 7, 30-222 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wytwarzanie energii elektrycznej

Przedmiot pozostałej działalności
 • Przesyłanie energii elektrycznej

 • Dystrybucja energii elektrycznej

 • Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 • Handel energią elektryczną

 • Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; Odzysk surowców

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 • Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  9.1 tys. zł

  Liczba udziałów

  91

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019