Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 11 września 2019 r.

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARIA" JUSTYNA I ROBERT SZAST SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000781465

NIP

8161708352

REGON

383093068

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Tadeusza Kościuszki 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

  • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Transport drogowy towarów

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik ma prawo samodzielnie reprezentowac spółkę oraz dokonywać w jej imieniu wszelkich czynności sądowych i pozasądowych

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019