Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 12 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

FIL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781444

NIP

5833351039

REGON

383094010

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Siennicka 25A / 3, 80-758 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Zakwaterowanie

 • Działalność związana z zatrudnieniem

 • Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja spółki w przypadku zarządu jednoosobowego jest jednoosobowa a w przypadku większej ilości członków zarządu spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu.

Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  4.9 tys. zł

  Liczba udziałów

  49

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019