Nazwa pełna

FIL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781444

NIP

5833351039

REGON

383094010

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Data ostatniej zmiany

12 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Siennicka 25A / 3, 80-758 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej I wodnej

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Zakwaterowanie

 • Działalność związana z zatrudnieniem

 • Produkcja maszyn I urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Naprawa, konserwacja I instalowanie maszyn I urządzeń

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja spółki w przypadku zarządu jednoosobowego jest jednoosobowa a w przypadku większej ilości członków zarządu spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu.

Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019