Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

GSW CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000781283

NIP

6762564804

REGON

383081450

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Długa 52 / 4, 31-146 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Tynkowanie

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki i składania podpisów upoważniony jest komplementariusz.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Inne dane

Adres WWW

WWW.GSWCONSTRUCTION.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019