Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 12 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ RATOWANIA I UTRZYMANIA ORGANÓW UNIWERSYTECKICH "ORGANUM ECCLESIAE UNIVERSITATIS"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000781203

NIP

8971865758

REGON

383094582

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Pl. Bp. Nankiera 16A, 50-140 Wrocław, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

  • Wydawanie książek

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność organizatorów turystyki

  • Działalność obiektów kulturalnych

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie w sprawach majątkowych oraz innych niż majątkowe. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50000 zł dwóch członków zarządu łącznie, w tym prezes.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019