Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ RATOWANIA I UTRZYMANIA ORGANÓW UNIWERSYTECKICH "ORGANUM ECCLESIAE UNIVERSITATIS"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000781203

NIP

8971865758

REGON

383094582

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Data ostatniej zmiany

12 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Pl. Bp. Nankiera 16A, 50-140 Wrocław, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Naprawa I konserwacja pozostałego sprzętu I wyposażenia

  • Wydawanie książek

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność organizatorów turystyki

  • Działalność obiektów kulturalnych

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie w sprawach majątkowych oraz innych niż majątkowe. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50000 zł dwóch członków zarządu łącznie, w tym prezes.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019