Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 13 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

B&B BEN & BADOWSKI IMP-EXP SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000781180

NIP

6762564862

REGON

383087317

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Wrzesińska 11 / 12, 31-031 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

  • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik może samodzielnie, bez uprzedniej zgody wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019