Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

"LOKOMOTYWA MARZEŃ"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000781110

NIP

5213863302

REGON

383085519

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Stępińska 45 / 2, 00-739 Warszawa, Polska

Cel działania

Działalność edukacyjna, oświatowa, społeczna, w tym integracyjna i reintegracyjna oraz działalność materialna w zakresie świadczenia wszechstronnej pomocy na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych do ukończenia 30 roku życia.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważnionych jest każdy członek zarządu samodzielnie. Do zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę lub równowartość 8. 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) wymagane jest podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich członków zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY