Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW FIZJOTERAPII ODDZIAŁ TERENOWY PRZY ZESPOLE PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TARNOWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000780806

NIP

8733270975

REGON

383083087

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Mostowa 6, 33-100 Tarnów, Polska

Cel działania

Celem związku jest obrona praw, godności i interesów wszystkich zrzeszonych członków ozzpf

Zarząd Terenowy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania organizacji terenowej związku w sprawach finansowych uprawnieni są przewodniczący albo skarbnik zarządu organizacji terenowej ozzpf lub zastępca przewodniczącego wraz ze skarbnikiem zarządu terenowego. W sprawach innych niż finansowe organizację terenową reprezentuje przewodniczący zarządu organizacji terenowej ozzpf lub wiceprzewodniczący wraz z sekretarzem zarządu terenowego.

Terenowa Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Adres www

WWW.OZZPF.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY