Nazwa pełna

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000078076

NIP

5551564913

REGON

091343195

Adres siedziby

Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

11 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

6,5 mln zł

Kapitał docelowy

2 mln zł

Kapitał wpłacony

6,5 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

690 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest przezes zarządu 2) w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

ZRE

Liczba wyemitowanych akcji:

13 mln

Wartość rynkowa:

21,2 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

75,8 tys. zł

2021 r.

1,1 mln zł

2020 r.

5,2 mln zł

2019 r.

5,2 tys. zł

2018 r.

4,2 tys. zł

2017 r.

69,1 tys. zł

2016 r.

276,7 tys. zł

2007 r.

89,2 tys. zł

2004 r.

190,3 tys. zł

2004
2007
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
190,3 tys. zł 89,2 tys. zł 276,7 tys. zł 69,1 tys. zł 4,2 tys. zł 5,2 tys. zł 5,2 mln zł 1,1 mln zł 75,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

7,7 mln zł

3,4 mln zł

Inne dane

Adres www

ZREMBCHOJNICE.PL

Adres e-mail

AGNIESZKAZAKRZEWSKA@ZREMBCHOJNICE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3747 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002