Poprzednio

JAGODNE

Nazwa pełna

JIXKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000780630

NIP

8212662856

REGON

383076118

Adres siedziby

Brzeska 65, 08-110 Siedlce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 kwietnia 2019 r.

Kapitał zakładowy

250 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu (reprezentacja jednoosobowa).

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 10 kwietnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  125 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 września 2019 r.

  Wartość udziałów

  125 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

4 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2021 - 2027

2

16,1 mln zł

7,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019