Poprzednio

AGENCJA ROZWOJU MIASTA INWESTYCJE

Przychody ogółem

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody - ze sprzedaży produktów

Pozostałe przychody operacyjne - Inne

Przychody finansowe - Odsetki

Przychody finansowe - Inne

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe