Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

86,1 mln zł

2020 r.

8,3 tys. zł

2019 r.

45 tys. zł

2019
2020
2021
45 tys. zł 8,3 tys. zł 86,1 mln zł