Nazwa pełna

FUNDACJA NOWOCZESNEJ DYSTRYBUCJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000778339

NIP

7010915584

REGON

382913316

Data rejestracji

26 marca 2019 r.

Adres siedziby

Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność portali internetowych

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Reklama

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozaszkolne formy edukacji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes zarządu fundacji samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes zarządu fundacji łącznie z innym członkiem zarządu.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019