Nazwa pełna

FUNDACJA NOWOCZESNEJ DYSTRYBUCJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000778339

NIP

7010915584

REGON

382913316

Data rejestracji

26 marca 2019 r.

Data ostatniej zmiany

26 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność portali internetowych

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Reklama

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozaszkolne formy edukacji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes zarządu fundacji samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes zarządu fundacji łącznie z innym członkiem zarządu.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019