Dane aktualne

Nazwa pełna

VRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

15 marca 2019 r.

KRS

0000777199

NIP

6793182239

Adres siedziby

Kalwaryjska 63 / 2, 30-504 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Działalność prawnicza

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

3 aktualne powiązania