Dane aktualne

Nazwa pełna

LOKOKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2019 r.

KRS

0000776962

NIP

6772442586

REGON

382830257

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Gramatyka 8 / Lu2, 30-071 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Fryzjerstwo I pozostałe zabiegi kosmetyczne

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa perfum I kosmetyków

  • Sprzedaż detaliczna kosmetyków I artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
  • 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4800,00 ZŁ

    Posiada całość akcji spółki

    NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

2 aktualne powiązania