Dane aktualne

Nazwa pełna

YARKATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2019 r.

KRS

0000776926

NIP

6751698719

REGON

382833741

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Gęsia 8 / 205, 31-535 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Transport drogowy towarów

Przedmiot pozostałej działalności
 • Handel hurtowy I detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność związana z zatrudnieniem

 • Naprawa I konserwacja komputerów I artykułów użytku osobistego I domowego

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Wynajem I dzierżawa

 • Roboty budowlane specjalistyczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

 • CZŁONEK ZARZĄDU

  Zawieszony/a

  NIE

 • PREZES ZARZĄDU

  Zawieszony/a

  NIE

Wspólnicy
 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

Powiązania