Dane aktualne

Nazwa pełna

YMCA ZARZADZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2019 r.

KRS

0000776791

NIP

6762563325

REGON

382831328

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Adres siedziby

Krowoderska 8, 31-142 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

  • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje jednoosobowo prezes zarządu

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

2 aktualne powiązania