Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA SNB W BIAŁYMSTOKU

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

KRS

0000077678

NIP

5420201529

REGON

000451079

Data rejestracji

4 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Kraszewskiego 26/2, 15-025 Białystok, Polska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Pełnomocnicy
  • Od 10 grudnia 2013 r.

    Składanie oświadczeń woli za spółdzielnię snb w białymstoku wraz z prezesem zarządu w zakresie kompetencji zarządu

  • Od 15 stycznia 2020 r.

    Pełnomocnictwo do reprezentowania spółdzielni razem z prezesem zarządu do spraw kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz usług remontowych i budowlanych

  • Od 15 stycznia 2020 r.

    Pełnomocnictwo do reprezentowania spółdzielni razem z prezesem zarządu w zakresie kompetencji zarządu

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI ARS 429 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017