Dane aktualne

Nazwa pełna

LIBERTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2019 r.

KRS

0000776711

NIP

6751698725

REGON

382836024

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Mogilska 16 / 7, 31-516 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Sprzedaż hurtowa odzieży I obuwia

 • Produkcja pozostałej odzieży I dodatków do odzieży

 • Produkcja odzieży dzianej

 • Restauracje I pozostałe placówki gastronomiczne

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

6 aktualnych powiązań